Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Red Nose Company
päivitetty 16.5.2024
Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Red Nose Company ry on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

1 Rekisterinpitäjä
Red Nose Company ry
Y-tunnus 2203919-2
Osoite:
Sörnäisten rantatie 22, rakennus 1 ovi C
00540 Helsinki

2 Yhteyshenkilö
Toiminnanjohtaja
Liisa Ruuskanen
+358 50 528 0461
info at rednose fi

3 Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Red Nose Companyn asiakkaan ja teatterin välinen asiakassuhde. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen tai asiakkaan teatterille antamaan toimeksiantoon. 

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin: 
• Teatterin palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä palveluiden personointi.
• Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta.
• Asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen
• Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen
• Asiakaskannan analysointi ja luokittelu, joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen.
• Sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta ja tilastointipalvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö
Asiakkaasta voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 
• nimi
• syntymäaika
• käyttäjätunnus ja asiakastunnisteet 
• sukupuoli
• kieli
• osoite
• puhelinnumero(t)
• sähköpostiosoite
• rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot, kun rekisteröity edustaa yhteisöä
• palvelu-, myynti-, maksu- ja tapahtumatiedot
• palveluiden käyttötiedot eri asiointikanavissa, kuten internet- ja mobiilipalveluissa, sisältäen mm. loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämiseksi tarvittavat evästeet. 
• asiakkaan antamat palvelua personoivat ja asiointia helpottavat tiedot
• asiakkuudenanalysointi ja ryhmittelytiedot 
• suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
• suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot
• asiakkaaseen liitettävät ulkoisista tietolähteistä saatavat tiedot, kuten VTJ–osoite
• tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten lokitiedot
• asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, internetpalvelun omat tiedot -osiossa, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Red Nose Companyn tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön yhteydessä. Tietoja päivitetään myös väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista ulkoisista tietolähteistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Red Nose Companyn käytössä, paitsi Red Nose Companyn käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Lipunmyynnin yhteydessä Red Nose Companyn lipunmyyntiyhteistyö-kumppaneina ovat Lippupiste Oy, Ticketmaster Suomi Oy sekä Tiketti Oy. Edellä mainitut lipunmyyntiyhteistyökumppanit käyttävät henkilötietoja omiin käyttötarkoituksiinsa palvelujen tarjoamisen yhteydessä siltä osin, kuin lipunmyynnin kautta saadut tiedot tallennetaan lipunmyyntiyhteistyökumppanin omaan lipunmyyntijärjestelmään ja asiakasrekisteriin, ja lipunmyyntiyhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa.

Lippupiste Oy:n tietosuojaselosteeseen pääsette tutustumaan täältä. 
Ticketmaster Suomi Oy:n tietosuojaselosteeseen pääsette tutustumaan täältä. 
Tiketti Oy:n tietosuojaselosteeseen pääsette tutustumaan täältä. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön edellyttäessä myös viranomaisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu. Rekisterinpitäjä kerää tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötiedot on tallennettu Red Nose Companyn Gruppo-järjestelmään.
  
Red Nose Companyn ja muun lippujen jälleenmyyjän rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan rekisterinpitäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Rekisterinpitäjä määrittää myös käyttäjälle myönnettävän käyttöoikeustason. Lisäksi rekisterinpitäjä on sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja sen lukuun käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta. 
Rekisterin tiedot sijaitsevat teatterin ylläpitämissä järjestelmissä ja palvelimilla. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden perusteella sisäänkirjautuminen voidaan todentaa ja yksilöidä.

10 Tarkastusoikeus ja korjausoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa ja korjata rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastus- ja korjauspyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterin ylläpitäjille yllä mainittuun postiosoitteeseen tai sähköpostitse info at rednose fi

11 Oikeus vaatia tiedon poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan tiedon poistamista. Poistamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterin ylläpitäjille yllä mainittuun postiosoitteeseen tai sähköpostitse info at rednose fi

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan ja suoramarkkinointiin.

13 Evästeiden käyttö
Red Nose Company kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

14 Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu
Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Red Nose Companyn ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Red Nose Companyn ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia. Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Hyödynnämme Facebook Inc. -yhtiön Facebook Pixel -evästettä verkkosivuillamme. Sen avulla voimme kohdentaa Facebook-mainontaa sivustollamme vierailleille käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia.

Hyödynnämme myös verkkoanalytiikkatyökalu Google Analyticsia. Google Analytics käyttää evästeitä tilastotietojen keräämisessä. Hyödynnämme tietoja analysoidaksemme kävijämääriä, sivujemme käyttötapoja sekä kehittääksemme verkkosivustoamme.

Jotta voisimme tarjota sinulle juuri sinua kiinnostavaa tietoa, saatamme tarkastella ostohistoriaasi ja ilmoittamiasi kiinnostuksen kohteita. Saadaksemme paremman kuvan kiinnostuksen kohteistasi, voimme myös yhdistää antamiasi tietoja evästeiden avulla keräämäämme dataan käynneistäsi verkkosivustollamme ja mobiilipalveluissamme.

Evästeet ja mainonta

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.

Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

15 Yhteydenotot
Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön. Red Nose Company voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti. Rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Toimitamme rekisteröidylle viimeistään kuukauden kuluessa (pl. teatterin henkilökunnan kesälomat) tiedot toimenpiteistä, joihin olemme ryhtymässä.

16 Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.