Call for Action for Art Institutions in Finland

26.11.2020

Red Nose Company vill jobba för jämställdhet och diversitet. Som konstnärer har vi möjligheten att påverka genom vårt arbete, och vi strävar efter en jämställd värld fri från racism. Vi har påbörjat arbetet genom att diskutera våra rutiner och planera våra kommande åtgärder. Arbetet fortsätter! Vi tackar aktivisterna inom Call for Action for Art Institutions in Finland för de verktyg som de gett för att underlätta diskussionerna.