Babylon opettajalle (Taidetestaajat)

Babylon opettajalle (Taidetestaajat)

Babylon yleisön kanssa esityksessä.

Babylon yleisön kanssa esityksessä.

Tervetuloa Babylonin etkojen ja jatkojen pariin! Etkoihin tutustutaan ennen esitystä ja jatkoihin esityksen jälkeen.

Osa tehtävistä on helpompia ja osa haastavampia, joten voit valita niistä sellaiset, jotka soveltuvat ryhmällesi parhaiten.

ETKOT – TEE AINAKIN NÄMÄ!

 1. Babylonin traileri
 2. Tunnista vallankäyttäjät

EXTRAT

3. Mitä tapahtuu ennen esitystä? (video)
4. Tietopaketti: esityksen valmistaminen
5. Esityksen käsiohjelma

ESITYS

Babylon-esityksen kahdeksasluokkalaisille räätälöity versio. Kesto 1h.

Heti esityksen jälkeen samassa tilassa jatkuu taiteilijatapaaminen eli keskusteluhetki näyttelijöiden ja yleisötyöntekijän kanssa. Kesto 30 min.

JATKOT

ETKOT


1. Babylonin traileri


2. Tunnista vallankäyttäjät

Esityksessä Babylon-klovni pukeutuu ja eläytyy erilaisten vallankäyttäjien ja vaikuttajien rooleihin. Tunnistatko seuraavat vallankäyttäjät? Yhdistä henkilön kuva oikeaan nimeen!

Osan heistä tai heidän kaltaisistaan saatat bongata myös esityksessä.

A) Paavi Fransiscus
B) Lakko
C) Greta Thurnberg
D) Madonna
E) Stephen Hawking
F) Sanna Marin
G) Josif Stalin
H) Rosa Parks
I) Lionel Messi

Pienryhmätehtävä: Valitkaa pienryhmissä jokin näistä henkilöistä. Etsikää hänestä tietoa esim. netistä. Mitä merkittävää hän tekee/on tehnyt? Millainen vaikutus hänellä on ollut muihin ihmisiin? Kuvailkaa muulle ryhmälle hänen vallankäytön tapojaan ja sitä, mitä hän on saanut aikaan.


EXTRAT:

3. Mitä tapahtuu ennen esitystä? Katso video:


4. TIETOPAKETTI: ESITYKSEN VALMISTAMINEN

 • Babylon-esityksen työryhmään kuuluvat
  • ohjaaja Marielle Eklund-Vasama
  • näyttelijät Minna Puolanto ja Hanna Seppä
  • valo- ja äänisuunnittelija Juha Tuisku
  • pukusuunnittelija Virve Karoliina Balk.
 • Esitys on rakentunut aihelähtöisesti eli yhtä ennalta valittua aihetta eri tavoin tutkien
 • Esityksen aiheena on valta, joten kaikki kohtaukset kommentoivat tai kuvaavat tätä aihetta jotenkin
 • Käsikirjoituksen materiaalina ovat olleet näyttelijä Minna Puolannon omat kokemukset ja havainnot vallankäyttötilanteista
 • Esitys kuvaa on myös kahden klovnin, Babylonin ja Rén, välistä valta-asetelmaa ja siinä tapahtuvia muutoksia
 • Pääset tutustumaan käsiohjelman PDF-versioon oheisen linkin takaa.

JATKOT


1. APUKYSYMYKSIÄ KIRJOITUSTEHTÄVIIN TAI KESKUSTELUUN

 1. Millaisia erilaisia hahmoja näytelmässä esiintyi? Millä tavoin nämä eri hahmot käyttivät valtaa? (toiminta, puheen sisältö, pukeutuminen, kehonkieli ja tapa liikkua, tilan ja ajan ottaminen jne)
 2. Pohdi Babylonin ja Rén hahmoja. Millaisia he olivat? Mistä he pitivät? Mitä heistä kerrottiin? Mitä heille tapahtui esityksen aikana?
 3. Mitä vallankäyttötilanteita esityksessä oli?

2. KUVA-ALBUMI

 1. Etsikää netistä tai lehdistä kuvia ihmisistä (mm. poliitikot, artistit, julkisuuden henkilöt, muut ihmiset), joissa näkyy kehollinen vallankäyttötilanne. Voitte halutessanne hyödyntää etkojen Tunnista vallankäyttäjät -tehtävän henkilöitä ja etsiä netistä kuvia heistä.
  Kootkaa kuvista kuva-albumi.
 2. Etsikää kuvia myös eläinkunnasta.
 3. Analysoikaa tilanteita. Vertailkaa pareittain tai ryhmissä, tulkitsetteko kuvien eleet ja kehonkielen samoin vai huomaatteko tulkinnoissanne eroja?
Cred Mark Sergeev

Kuva Mark Sergeev


3. TARKKAILUTEHTÄVÄ

 1. Tarkkaile koulussa, harrastuksessa, julkisissa tiloissa tai kotona ihmisten välisiä tilanteita. Ilmeneekö niissä kehollista vallankäyttöä? Miten?
 2. Tee havainnoistasi muistiinpanot. Keskustelkaa oppitunnilla, millaisia tilanteita huomasitte.

4. IMPROVISAATIOHARJOITUS – Työnhakutilanne

 1. Muodostakaa kolmen hengen ryhmät
 2. Jakakaa roolit: Työnhakija, Pikaruokaravintolan vuoropäällikkö, Tarkkailija
 3. Improvisoikaa tilanne, jossa Työnhakija saapuu hakemaan töitä pikaruokalan tiskille. Muunnelkaa henkilöiden kehollista ilmaisua isosta pieneen. Tarkkailija tekee huomioita. Vaihtakaa rooleja niin, että kaikki pääsevät kokeilemaan kaikkea.
 4. Keskustelkaa koko ryhmän kanssa, millaisia havaintoja teitte.

LISÄMATERIAALI: Youtube-videot kehonkielestä

Amy Cuddyn Ted Talk, “Your body language may shape who you are” (suomenkielinen tekstitys), 21 min.

Amy Cuddy: ”More confidence in two minutes” (ei suomenkielistä tekstitystä), 3 min.