CALL FOR ACTION For Art Institutions In Finland

26.11.2020

CALL FOR ACTION For Art Institutions In Finland – Red Nose Company vastaa

Red Nose Company haluaa toimia
moninaisuuden ja tasa-arvon puolesta

 

CALL FOR ACTION for Art Institutions in Finland -kirje on suunnattu Suomessa toimiville taidealan instituutioille. Kirje haastaa taiteen ja kulttuurin toimijoita ryhtymään aktiiviseen toimintaan rakenteellisen rasismin purkamiseksi. Olemme arvioineet toimintaamme kirjeen kysymysten avulla. Alla yhteenveto keskusteluistamme.

Red Nose Company on Teatterikorkeakoulusta valmistuneiden näyttelijöiden vuonna 2005 perustama klovneriaan erikoistunut ammattiteatteriryhmä. Koe-esiintymisiä ei järjestetä, vaan taiteelliset työryhmät muodostetaan produktiokohtaisesti. Uusia jäseniä ryhmään on tullut produktioiden myötä.

Red Nose Companyn toimintaa ohjaa sen hallitus, joka valitaan vuosittain jäsenkokouksessa. Taiteellinen toiminta perustuu työryhmien autonomiseen päätöksentekoon. Rahoittajamme ja yhteistyökumppanimme ovat näkyvillä sekä nettisivuillamme toimintakertomuksissa, että esitysmateriaaleissa.

Me Red Nose Companyssa emme hyväksy minkäänlaista, ihonväriin, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, vakaumukseen, luokkaan, etnisyyteen, vammaisuuteen, ikään tai muuhun marginalisoimista määrittävään tekijään perustuvaa häirintää tai syrjintää.

Perustimme loppusyksystä 2020 yhdenvertaisuus -työryhmän, jonka ensimmäisenä tehtävänä on laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelmaan kuuluu turvallisemman tilan periaatteet, sekä häirinnän ja syrjinnän vastainen ohjeistus. Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana. Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee olemaan luettavissa verkkosivuillamme.

Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista arvioidaan kerran vuodessa Red Nose Companyn hallituksen kokouksessa. Lisäksi nimetään kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa, joihin jäsenistöllä ja työntekijöillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Red Nose Companyssa on turvallista kritisoida organisaation toimintatapoja, ilman huolta siitä, että asema yhteisössä vaarantuisi. Olemme valmiita tarkistamaan käytäntöjämme, sekä tarpeen mukaan myös niitä muuttamaan.

Tulevissa avoimissa rekrytoinneissamme pyrimme siihen, että rekrytointi-ilmoitus leviää mahdollisimman laajalle. Hakemukset käsitellään yhdenvertaisesti hakemuksen laatuun perustuen, eivätkä etninen tausta tai muut marginalisoimista määrittävät tekijät heikennä mahdollisuutta päästä meille töihin. Tulevaisuudessa pyrimme myös lisäämään hakijan anonymiteettiä hakuprosessissa.

Red Nose Company on kiertueteatteri, eikä meillä ole toistaiseksi omia teatteritiloja. Esteettömyys ja sitä koskeva informaatio on siten kulloisenkin esitystilan tarjoavan yhteistyökumppanin vastuulla.

Esityksemme kiertävät paitsi pääkaupunkiseudulla, myös muualla Suomessa. Esityksiä tarjotaan monenlaisille yleisöryhmille mm. monipolviset esitykset päiväkoti-ikäisille lapsille, koululaisryhmille ja vanhuksille. Ohjelmistossamme on esityksiä suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi, tulevaisuudessa myös muilla kielillä. Teemme työtä sen eteen, että tavoittaisimme entistä paremmin monikielisiä yleisöjä Suomessa.

Red Nose Company ei tee organisaatiotasolla linjauksia siitä, mitä aiheita esityksissä tulisi käsitellä, vaan taiteelliset työryhmät päättävät itse esitystensä sisällöistä. Esitykset ottaa ohjelmistoon yhdistyksen hallitus, joka vastaa teatterin taiteellisesta suunnittelusta.

Ajattelemme, että taiteen vapaus on tärkeä arvo, jota haluamme vaalia. Olemme kuitenkin valmiita tarkastelemaan sisältöjämme kriittisesti, mikäli ne koettaisiin loukkaaviksi. Otamme esityksiä koskevan katsojapalautteen aina vastaan.

Red Nose Companyssa työ yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi jatkuu. Kuulemme mielellämme onnistuneista toimintatavoista muilta taidekentän toimijoilta.